قانون ده هزار ساعت!

یک گروه با بررسی زندگی حرفه‌ای افراد موفق به یک نتیجه جالب دست یافتندآن‌ها زندگی آهنگسازان معروف، فوتبالیست‌ها، بزرگان دنیای کامپیوتر و… را بررسی کردند. در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدند که عموم آن‌ها به‌طور میانگین؛ برای اینکه به حد کمال خود برسند و ستاره دنیای خود شوند، حدود ده هزار ساعت مداوم و خستگی‌ناپذیر کار (تمرین) کرده‌اند؛ و ناخواسته قانون ده هزار ساعت را رعایت کرده‌اند.
(بیشتر…)